fbpx

Versio: 1.0
Päivitetty 5.7.2019

Käyttämällä Unwasted-palvelua käyttäjä (“Käyttäjä” tai “sinä”) hyväksyy nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjän tulee tutusta näihin käyttöehtoihin huolellisuudella ennen Unwasted-palvelun käyttöä. Ethän käytä Unwasted-palvelua mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja. Nämä käyttöehdot koskevat Unwasted-palvelun käyttöä sekä Sopimuksia Kumppaneiden ja Käyttäjien välillä. Tarkemmat kuvaukset Unwasted-palvelusta löydät osoitteesta unwasted.io. Mikäli rekisteröidyt Unwasted-palveluun yrityksenä, yhdistyksenä tai muuna oikeushenkilönä, vakuutat olevasi oikeutettu edustamaan kyseistä oikeushenkilöä.

1. Käyttöehtojen määritelmät

“Kumppani” tarkoittaa kauppaa, ravintolaa, kahvilaa tai muuta Unwastedin kanssa yhteistyösopimuksen allekirjoittanutta tahoa, joka tarjoaa tuotteitaan ja/tai palveluja Unwastedin kautta.

Käyttäjä” tarkoittaa Unwasted-palvelua käyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

Unwasted” tarkoittaa Mobile Rockstar Oy:tä, Turku, Suomi, Y-tunnus 2883291-7

”Unwasted-sovellus” tarkoittaa Unwastedin luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille tarjoamaa mobiilisovellusta nimeltä Unwasted, jonka kautta Käyttäjä voi tilata Kumppaneiden tuotteita ja palveluja.

Unwasted-palvelu” tarkoittaa sekä Unwasted-sovellusta, Unwasted-internetsivustoa unwasted.io että muita unwasted.io -sivustolla mainittuja sijainteja.

2. Unwasted

Käyttäjille Suomessa
Nimi: Mobile Rockstar Oy
Liikenimi: Unwasted
Osoite ja muut yritystiedot: Tiedot YTJ-palvelussa
Y-tunnus 2883291-7
Arvolisäverotunniste: FI28832917
Sähköpostiosoite: hello@unwasted.io

Tietoa Kumppaneista sekä Kumppaneiden tarjoamista tuotteista ja palveluista löydät Unwasted-mobiilisovelluksesta sekä Unwastedin verkkosivustolta.

3. Kuvaus Unwasted-palvelusta

3.1. Unwasted on kaupankäyntialusta, jota Käyttäjä voi käyttää elintarvikkeiden ja muiden Kumppanien sovelluksessa myyntiin laittamien tuotteiden ja palveluiden ostamiseen.

3.2. Kumppanit käyttävät Unwasted-palvelua tarjotakseen tuotteita ja palveluita sovelluksessa. Valitsemalla Unwasted-palvelussa Kumppanilta ostettavan tuotteen tai palvelun Käyttäjä tekee sitovan tilauksen (”Tilaus”) kyseisestä tuotteesta tai palvelusta niillä ehdoilla, jotka Unwasted-palvelussa tilauksen yhteydessä Käyttäjälle esitetään. Kumppani voi myös soveltaa Unwasted-palvelussa ilmoittamiaan lisäehtoja Kumppanin ja Käyttäjän väliseen kaupantekoon, jolloin myös nämä ehdot tulevat Käyttäjää sitoviksi Käyttäjän tehtyä Tilauksen. Vastaanotettuaan Käyttäjän maksaman Tilauksen Unwasted välittää Tilauksen tiedot Kumppanille, jolloin Kumppanin ja Käyttäjän välille syntyy Käyttäjää ja Kumppania sitova sopimus Kumppanin tuotteiden ja palveluiden ostosta (“Sopimus”). Unwasted toimittaa Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiin tilausvahvistuksen ja kuitin Kumppanin puolesta.

3.3. Käyttäjän valitsema Kumppani koostaa Unwasted-palvelussa myytävät tuotteet ja Käyttäjä noutaa tilatut tuotteet Unwasted-sovelluksessa mainittuun viimeiseen noutoajankohtaan mennessä ellei Käyttäjä ja Kumppani ole erikseen sopineet toimituksesta. Unwasted ei ole vastuussa siitä, täyttääkö Kumppani Sopimuksen mukaiset velvoitteensa sovitusti.

3.4. Tehty Tilaus tuotteista on sitova eikä sitä voi peruuttaa tai irtisanoa sen jälkeen kun Tilaus on Unwasted-palvelussa tehty.

4. Käyttäjätilit

4.1 Voidakseen käyttää Unwasted-palvelua Käyttäjän tulee luoda käyttäjätili Unwasted-palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Palvelun käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa käyttäjätunnuksen, salasanan ja muut vastaavat tiedot, joilla Käyttäjä pääsee kirjautumaan käyttäjätililleen. Yhdellä Käyttäjällä sallitaan olevan vain yksi käyttäjätili.

4.2 Mikäli Käyttäjä epäilee käyttäjätilinsä olevan kolmannen osapuolen käytössä tai mikäli kolmannella osapuolella on tiedossaan tietoja, jolla kolmas osapuoli pääsee käsiksi käyttäjätiliin, tulee Käyttäjän välittömästi ilmoittaa tästä Unwastedille. Käyttäjä vastaa kolmansien osapuolien käytöstä Unwasted-palvelussa kuin omastaan.

4.3 Käyttääkseen Palvelua tulee Käyttäjän toimittaa voimassaolevan maksukortin tai muun maksuvälineen tiedot Unwastedille. Käyttäjä sitoutuu maksamaan kaikki Unwasted-palvelussa tilatut tuotteet tai palvelut. Käyttäjä vastaa maksutietojen ajantasaisuudesta.

5. Maksaminen

5.1. Käyttäjä maksaa Tilauksessa määritellyn hinnan Unwasted-palvelun kautta. Käyttäjän maksuvelvollisuus syntyy Tilauksen tekohetkellä.

5.2. Käyttäjä voi täyttää maksuvelvollisuutensa ainoastaan Unwasted-palvelussa tarjolla olevia sähköisiä maksutapoja käyttäen. Kun käyttäjä on maksanut hinnan Unwastedille, on Käyttäjä täyttänyt maksuvelvollisuutensa Kumppanille.

5.3. Maksu veloitetaan Käyttäjän maksukortilta automaattisesti Tilauksen jälkeen. Unwastedilla on oikeus tehdä katevaraus Käyttäjän maksukortille Kumppanin puolesta Tilauksen tekohetkellä.

6. Unwasted-maksukrediitit

6.1. Palvelun Käyttäjät voivat ansaita Unwasted-krediittejä esimerkiksi aktiivisella ostamisella ja kutsumalla uusia Käyttäjiä Unwasted-palveluun. Käyttäjät voivat käyttää Unwasted-krediittejä saadakseen alennuksen ostoksistaan Unwasted-palvelussa.

6.2. Unwasted voi yksipuolisesti päättää Unwasted-krediittien myöntämisen, käyttämisen ja voimassaolon ehdot.

6.3. Krediitit voi käyttää vain kerran eikä ne ole vaihdettavissa rahaksi.

6.5. Krediitit mitätöidään, mikäli Unwasted huomaa, että krediittejä on käytetty väärin tai epäilee tai havaitsee, että krediittejä on myönnetty väärin perustein. Tällaisissa tapauksissa Unwastedilla on oikeus laskuttaa Käyttäjältä krediiteillä suoritetut maksut.

7. Tilauksen toimitus

7.1. Kumppani ja Käyttäjä voivat keskenään sopia toimituksesta. Unwasted ei ole vastuussa toimitukseen liittyvistä viivästyksistä tai muista ongelmista.

8. Tilauksen nouto Kumppanin toimipisteestä 

8.1. Mikäli Käyttäjä ja Kumppani eivät erikseen ole sopineet toimituksesta, ovat Käyttäjän tilaamat tuotteet noudettavissa Kumppanin toimipisteestä, jonka Käyttäjä on valinnut Tilauksessa tuotteen kuvauksessa mainittuun viimeiseen noutoajankohtaan asti. Kumppani tai Unwasted voi asettaa edellytyksiä Käyttäjän tunnistamiselle Tilauksessa tilattuja tuotteita noudettaessa tai toimitettaessa esimerkiksi kyseiseen Tilaukseen liittyvän kuitin esittämisellä.

8.2. Mikäli Käyttäjä ei nouda Tilausta ”Käyttöehtojen” kohdan 8.1. mukaisesti, Unwasted tai Kumppani eivät ole velvollisia palauttamaan maksua.

9. Immateriaalioikeudet

9.1 Kaikki immateriaalioikeudet Unwasted-palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Unwastedin ja/tai sen alihankkijoiden/lisenssinantajien omaisuutta. “Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

9.2 Nämä käyttöehdot eivät anna Käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia Unwasted-palveluun.

10. Muut Unwasted-palvelun käyttöä koskevat ehdot

10.1 Unwasted-palvelua saavat käyttää vain 18-vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat oikeustoimikelpoiset henkilöt.

10.2 Käyttäjän tulee noudattaa kaikkea voimassaolevaa lainsäädäntöä ja muita säännöksiä käyttäessään Unwasted-palvelua, mukaan lukien alkoholin ja tupakan ostamista koskevaa lainsäädäntöä.

10.3 Kehitämme Unwasted-palvelua jatkuvasti ja voimme poistaa tai muuttaa Unwasted-palvelua tai sen toimintoja, mukaan lukien Palvelussa saatavilla olevia ominaisuuksia, tuotteita tai Kumppaneita.

10.4. Käyttäessäsi Unwasted-palvelua saatat törmätä sisältöön tai tietoon, joka on virheellistä, epätäydellistä, viivästynyttä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai muulla tavoin haitallista. Unwasted ei pääsääntöisesti tarkista Kumppaneiden Unwasted-palveluun lisäämää sisältöä. Unwasted ei ole vastuussa kolmansien osapuolien (mukaan lukien Kumppanit) Unwasted-palveluun lisäämästä sisällöstä tai tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

10.5 Käyttäjä on vastuussa kaikkien Unwasted-palvelun käyttöön tarvittavien laitteiden ja välineiden (kuten matkapuhelimien) ja yhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta sekä näihin liittyvistä kustannuksista.

10.6 Käyttäjä ei saa (i) käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön Unwasted-käyttäjätiliä tai toisen henkilön maksuvälinetietoja Unwasted-palvelussa tai toisen henkilön maksuvälinettä ilman tämän toisen henkilön hyväksyntää; (ii) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Unwasted-palvelusta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta; (iii) takaisinmallintaa, purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville Unwasted-palvelun tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia; (iv) poistaa tekijänoikeudesta tai tavaramerkeistä tai muista vastaavista oikeuksista kertovia merkintöjä Unwasted-palvelusta; (v) poistaa, peittää tai piilottaa mitään Unwasted-palveluun kuuluvaa mainosta; (vi) kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää Unwasted-palvelusta saamaansa tietoa ilman Unwastedin etukäteistä kirjallista hyväksyntää; (vii) hyödyntää botteja tai muita automatisoituja työkaluja Unwasted-palvelun käyttämiseen; (viii) luoda käyttäjätiliä Unwasted-palveluun käyttäen toisen ihmisen tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja; (ix) käyttää Unwasted-palvelua muiden kuin Unwastedin tarjoamien käyttöliittymien kautta (kuten Unwasted internetsivu sekä Unwasted-sovellus).

10.7 Unwastedilla on oikeus poistaa Käyttäjä Unwasted-palvelusta välittömin vaikutuksin ja/tai olla hyväksymättä tai perua kaikki Käyttäjän tekemät Tilaukset mikäli (i) Käyttäjä väärinkäyttää Unwasted-palvelua tai aiheuttaa Unwasted-palvelun käyttäjille tai Kumppaneille vahinkoa, (ii) Käyttäjä jättää virheellisen Tilauksen tai ei toimi näistä käyttöehdoista johtuvien velvoitteidensa mukaisesti; (iii) Unwastedilla on perusteltu epäilys Tilauksen aitoudesta tai oikeudesta. Jos Unwasted palauttaa jo maksetun Tilauksen hinnan Käyttäjälle, maksettu hinta palautetaan ilman korkoja tai muita kuluja samalle tilille tai maksukortille, jolta Käyttäjä on suorittanut maksun.

10.8 Ellei toisin ole ilmoitettu, käyttäjistä kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on Unwasted, joka käsittelee Käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja tietosuojaselosteensa (https://unwasted.io/yritys/tietosuojaseloste/) mukaisesti.

11. Voimassaolo ja irtisanominen

11.1 Nämä käyttöehdot sitovat Käyttäjää niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Unwasted-palvelua.

11.2 Käyttäjä voi lopettaa Unwasted-palvelun käyttämisen milloin tahansa. Unwasted voi lopettaa Unwasted-palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa.

12. Vastuunrajoitus

12.1 Seuraava lauseke koskee vain sellaisia Käyttäjiä, jotka eivät ole kuluttajia: Unwasted ei ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetty liikevoitto, menetetty myynti, liiketoiminnan vähentyminen, menetetty tieto tai liiketoiminnan keskeytyminen, tai suorista vahingoista, jotka ylittävät Unwastedin Käyttäjältä vahingonkorvausvaatimusta edeltävien kolmen kuukauden aikana keräämien maksujen summan.

Vahingonkorvausta on vaadittava kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa vahingonkorvausvaatimuksen perusteena olevan virheen havaitsemisesta tai siitä kun virhe olisi pitänyt havaita.

13. Valitukset

13.1 Huomioithan, että Unwasted-palvelu voidaan keskeyttää tai pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa milloin tahansa. Älä käytä Unwasted-palvelua tiedon varmuuskopiointiin.

13.2 Mikäli Tilauksen toimituksessa tai sisällössä on virheitä, tulee Käyttäjän ensisijaisesti olla yhteydessä Kumppaniin tai Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Unwastedin asiakaspalveluun, joka toimii tilanteessa Kumppanin puolesta. Unwastediin saa yhteyden sähköpostitse support@unwasted.io.

13.3 Kumppani on yksin vastuussa kaikista virheistä, jotka liittyvät Tilauksen sisältöön tai sen valmistamiseen tai muuten Sopimuksen täyttämiseen.

13.4. Käyttäjän, joka kokee Sopimusta rikotun, tulee reklamoida asiasta Unwastedille tai Kumppanille ilman viivästystä. Reklamaatiossa tulee yksilöidä virheet selkeästi.

14. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

14.1 Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä käyttöehtoja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Mikäli olet Euroopan Unionin alueella asuva kuluttaja-asiakas, ei sinun vahingoksesi voida poiketa asuinmaasi pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan ensiasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttaja-käyttäjät voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua. Palvelu on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaisena kuluttajana voit riitatilanteessa kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puoleen (ohjeita löydät osoitteista kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

15. Muutokset Käyttöehtoihin

15.1 Unwasted voi muuttaa näitä käyttöehtoja.

15.2 Unwasted julkaisee muutetut käyttöehdot Unwastedin internetsivuilla ja ilmoittaa Käyttäjälle käyttöehtojen muutoksesta Unwasted-palvelussa tai sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka Käyttäjä on lisännyt Unwasted-palveluun. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Unwasted-palvelun käyttö.

16. Siirrettävyys

16.1 Unwastedilla on oikeus siirtää kaikki näistä käyttöehdoista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai Unwasted-palvelua koskevan liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän hyväksyntää.

16.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain.